บริการจัดการองค์ความรู้ออนไลน์แบบครบวงจร
LED Panel Light, Make your different with FZLED LED Spotlight PAR20 PAR30 PAR38, Architectural Lighting LED Bulb, Indoor Lighting LED T8, LED Tube Lighting LED Downlight Series LED Torch Series
FZLED-Thailand

FZled-Thailand

ฟรีซซิ่งแอลอีดี (ประเทศไทย) เป็นตัวแทน
จำหน่ายผลิตภัณฑ์หลอดไฟแอลอีดีภายใต้ ตราสินค้า FZled ซึ่งเป็นสาขาแรกในประเทศไทย โดยมีเป้าหมาย เพื่อขยายตลาดในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคมีฐาน การผลิตหลักในประเทศไต้หวัน ภายใต้พันธกิจ 3H " High Energy Saving, High Cost Performance and High Quality” มีการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยทีมผู้ชำนาญการ...

Read more..
LED Lighting

สินค้าและบริการ

หลอดแอลอีดีตอบสนองทุกความต้องการ.
เรายินดีนำเสนอสินค้าและบริการของ FZled
ด้วยความแตกต่างอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
1. อายุการใช้งานสูงมากกว่า >50,000 ชั่วโมง
2. ประหยัดพลังงานกว่าหลอดธรรมดาทั่วไป
3. รูปแบบเฉพาะตัวที่หลากหลายสไตล์ของ FZled เหมาะกับงานตกแต่งภายใน และ งาน สถาปัตยกรรมที่ต้องการควมหรูหราแบบลงตัว...

Read more..
Stock LED Lighting

ตรวจสอบสินค้าในสต็อก

ตรวจเช็คสินค้าในแต่ละหมวดหมู่

1. LED Tubes [ ใช้ตามบ้านเรือน-สำนกงาน ]

2. LED Spotlights-MR [ ใช้ตกแต่งภายใน ]

3. LED Bulbs [ สำหรับงานตกแต่งภายใน ]

4. LED Torches [ ไฟฉายส่องสว่างแบบพกพา ]

5. LED Spotlights-PAR [ ใช้ตกแต่งภายใน ]

6. LED Panel Light [ สำหรับใช้ตกแต่งภายใน ]

7. LED Down Light [ สำหรับใช้ตกแต่งภายใน ]

Read more..
      LED Tube : T8 Series หลอดแอลอีดีที่สามารถใช้แทนที่หลอดฟลูออเรสเซนต์
สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 50 เปอร์เซนต์ คำนวณหาจุดคุ้มทุน

LED Tube T8-02

 

 

    ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด

 

  FZL-T8-02 Series

• Samsung LED
• Non-dimmable

• Plastic + Aluminum
• 6W / 12W / 22W

• AC 100-240 V
• CW / DW / WW
• Beam Angle 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Tube T8-02

 

 


LED Tube T8-05

 

 

    ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด

  

  FZL-T8-05 Series

• Liteon LED
• Non-dimmable
• 12W / 22W / 28W

• AC 100-240 V
• Ø26 mm
• CW / NW / WW
• Beam Angle 120°

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Tube T8-05

 

 

 

LED Tube T8-06

 

 

   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด

    

 

FZL-T8-06 Series

• Liteon LED
• Non-dimmable
• Plastic + Aluminum
• 12W / 18W / 22W / 28W / 44W

• AC 100-240 V
• CW / NW / WW
• Beam Angle 120°

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Tube T8-06

 

 

 

 

 

LED Tube T8-07

 

 

   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด

    

 

  FZL-T8-07 Series

• Liteon LED
• Non-dimmable
• Plastic + Aluminum
• 6W / 12W / 22W

• AC 100-240 V
• CW / NW / WW
• Beam Angle 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Tube T8-06

 

 

 

 

 

           

     LED Spotlights :  MR16 Series

   


     

LED Spotlight MR16-03

 

   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

 

FZL-MR16-03-03 Series

• Cree LED (1pc LED)
• Non-Dimmable
• 3W

• DC 9-10 V --and-- AC 100-240 V
• CW / WW
• Beam Angle 10° / 25°/ 40°/ 60°
• Socket (DC) GU5.3
• Socket (AC) GU10 / E11 / E14 / E17 /
E26 / E27 / B22

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight MR16-03

     

 

     LED Spotlights :  MR16 Series

LED Spotlight MR16-04-3W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
  

 

 

FZL-MR16-04-03 Series

• Cree LED (3 pcs)
• Non-Dimmable
• 3W

• DC 9-10 V --and-- AC 100-240 V
• CW / WW
• Beam Angle 10° / 25°/ 40°/ 60°
• Socket (DC) GU5.3
• Socket (AC) GU10 / E11 / E14 / E17 /
E26 / E27 / B22

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight MR16-04-3W

 

 


LED Spotlight MR16-04-3W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

  FZL-MR16-04-03TDH Series

• Cree LED (3 pcs)
• TriAC Dimmable
• 3W
• CW / WW
• Beam Angle 15°/ 25°/ 40°
• AC 220 – 240V
• Socket  GU10 / E11 / E14 / E17 /
  E26 / E27 / B22

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight MR16-04-3W

 

 

 

LED Spotlight MR16-04-3W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

 

FZL-MR16-04-03TDL Series

• Cree LED (3 pcs)
• TriAC Dimmable
• 3W
• CW / WW
• Beam Angle 15°/ 25°/ 40°
• AC 100 – 120V 
• Socket  GU10 / E11 / E14 / E17 /
  E26 / E27 / B22

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight MR16-04-3W

 

 


LED Spotlight MR16-04-5W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
  

 

 

FZL-MR16-04-05 Series

• Cree LED (3 pcs)
• Non-Dimmable
• 5W

• DC 9-10 V --and-- AC 100-240 V
• CW / WW

• Beam Angle 10° / 25°/ 40°/ 60°
• Socket (DC) GU5.3
• Socket (AC) GU10 / E11 / E14 / E17 /
E26 / E27 / B22

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight MR16-04-5W

 

 


LED Spotlight MR16-04-5W


 

   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

 

 

FZL-MR16-04-05TDH Series

• Cree LED (3 pcs)
• TriAC Dimmable
• 5W
• CW / WW
• Beam Angle 15°/ 25°/ 40°
• AC 220 – 240V
• Socket  GU10 / E11 / E14 / E17 /
  E26 / E27 / B22

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight MR16-04-5W

 

 


LED Spotlight MR16-04-5W


 

   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   


  FZL-MR16-04-05TDL Series

• Cree LED (3 pcs)
• TriAC Dimmable
• 5W
• CW / WW
• Beam Angle 15°/ 25°/ 40°
• AC 100 – 120V 
• Socket  GU10 / E11 / E14 / E17 /
  E26 / E27 / B22

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight MR16-04-5W

 

 

 

 

     LED Spotlights : PAR20 Series

LED Spotlight PAR20-7W


   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

  FZL-PAR20-00-07 Series

• Samsung LED
• Non-Dimmable
• 7W

• AC 100-240 V
• CW / WW
• Beam Angle 55° / 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight PAR20-7W

 

 

 

LED Spotlight PAR20-9W

 

   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด  FZL-PAR20-00-09 Series

• Samsung LED
• Non-Dimmable
• 9W

• AC 100-240 V
• CW / WW
• Beam Angle 55° / 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight PAR20-9W

 

 

 

LED Spotlight PAR20-7W


   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

  FZL-PAR20-00-07TDH Series

• Samsung LED
• TriAC Dimmable
• AC 220 – 240V
• 7W
• CW / WW
• Beam Angle 55° / 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight PAR20-7W

 

 

 

LED Spotlight PAR20-9W

 

   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด  FZL-PAR20-00-09TDH Series

• Samsung LED
• TriAC Dimmable
• AC 220 – 240V
• 9W
• CW / WW
• Beam Angle 55° / 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight PAR20-9W

 

 

 

LED Spotlight PAR20-7W


   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

  FZL-PAR20-00-07TDL Series

• Samsung LED
• TriAC Dimmable
• AC 100 – 120V
• 7W
• CW / WW
• Beam Angle 55° / 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight PAR20-7W

 

 

 

LED Spotlight PAR20-9W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด

 

  FZL-PAR20-00-09TDL Series

• Samsung LED
• TriAC Dimmable
• AC 100 – 120V
• 9W
• CW / WW
• Beam Angle 55° / 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight PAR20-9W

 

 

 

 

 

     LED Spotlights :  PAR20 Series

LED Spotlight PAR20-6.3W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

  FZL-PAR20-01-07 Series

• Cree LED
• Non-Dimmable
• 6.3W

• AC 100-240 V

• CW / WW
• Beam Angle :

Clear Cover – 25° / 40° / 60°
Frosted cover – 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight PAR20-6.3W

 

 

 

LED Spotlight PAR20-8.2W

 


   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด

 

  FZL-PAR20-01-09 Series

• Cree LED
• Non-Dimmable
• 8.2W

• AC 100-240 V
• CW / WW
• Beam Angle :

Clear Cover – 25° / 40° / 60°
Frosted cover – 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight PAR20-8.2W

 

 

 

LED Spotlight PAR20-6.3W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด

 

 

 

  FZL-PAR20-01-07TDH Series

• Cree LED
• TriAC Dimmable
• AC 220 – 240V
• 6.3W
• CW / WW
• Beam Angle :

Clear Cover – 25° / 40° / 60°
Frosted cover – 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight PAR20-6.3W

 

 

 

LED Spotlight PAR20-8.2W

 


   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด

 

 

 

  FZL-PAR20-01-09TDH Series

• Cree LED
• TriAC Dimmable
• AC 220 – 240V
• 8.2W
• CW / WW
• Beam Angle :

Clear Cover – 25° / 40° / 60°
Frosted cover – 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight PAR20-8.2W

 

 

 

LED Spotlight PAR20-6.3W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   


  FZL-PAR20-01-07TDL Series

• Cree LED
• TriAC Dimmable
• AC 100 – 120V
• 6.3W
• CW / WW
• Beam Angle :

Clear Cover – 25° / 40° / 60° 

Frosted cover – 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight PAR20-6.3W

 

 

 

LED Spotlight PAR20-8.2W

 


   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด


 

  FZL-PAR20-01-09TDL Series

• Cree LED
• TriAC Dimmable
• AC 100 – 120V
• 8.2W
• CW / WW
• Beam Angle :

Clear Cover – 25° / 40° / 60°
Frosted cover – 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight PAR20-8.2W

 

 

 

 

     LED Spotlights :  PAR30 Series

LED Spotlight PAR30-12W


   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
  

  FZL-PAR30-02-12 Series

• Samsung LED
• Non-Dimmable
• 12W

• AC 100-240 V
• CW / WW
• Beam Angle 55° / 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight PAR30-12W

 

 

 

LED Spotlight PAR30-12W


   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

  FZL-PAR30-02-12SD Series

• Samsung LED
• Switching Dimmable
• 12W

• AC 100-240 V
• CW / WW
• Beam Angle 55° / 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight PAR30-12W

 

 

 

LED Spotlight PAR30-12W


   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
  

  FZL-PAR30-02-12TDH Series

• Samsung LED
• TriAC Dimmable
• AC 220 – 240V
• 12W
• CW / WW
• Beam Angle 55° / 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight PAR30-12W

 

 

LED Spotlight PAR30-12W


   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
  

  FZL-PAR30-02-12TDL Series

• Samsung LED
• TriAC Dimmable
• AC 100 – 120V
• 12W
• CW / WW
• Beam Angle 55° / 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight PAR30-12W

 

 

           

 

 

     LED Spotlights :  PAR30 Series

LED Spotlight PAR30-12W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
  

 


 

FZL-PAR30-03-12 Series

• Cree LED
• Non-Dimmable
• 12W

• AC 100-240 V
• CW / WW
• Beam Angle :

Clear Cover – 25° / 40° / 60°
Frosted cover – 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight PAR30-12W

 

 

 

LED Spotlight PAR30-12W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

 

FZL-PAR30-03-12SD Series

• Cree LED
• Switching Dimmable
• 12W

• AC 100-240 V
• CW / WW
• Beam Angle :

Clear Cover – 25° / 40° / 60°
Frosted cover – 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight PAR30-12W

 

 

 

LED Spotlight PAR30-12W


   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

 

  FZL-PAR30-03-12TDH Series

• Cree LED
• TriAC Dimmable
• AC 220 – 240V
• 12W
• CW / WW
• Beam Angle :

Clear Cover – 25° / 40° / 60°
Frosted cover – 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight PAR30-12W

 

 

LED Spotlight PAR30-12W


   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

 

 

FZL-PAR30-03-12TDL Series

• Cree LED
• TriAC Dimmable
• AC 100 – 120V
• 12W
• CW / WW
• Beam Angle :

Clear Cover – 25° / 40° / 60°
Frosted cover – 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight PAR30-12W

 

 

           

 

     LED Spotlights :  PAR38 Series

LED Spotlight PAR38-22W


   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

  FZL-PAR38-02-22 Series

• Samsung LED
• Non-Dimmable
• 22.5W

• AC 100-240 V
• CW / WW
• Beam Angle 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight PAR38-22W

 

 

 

LED Spotlight PAR38-22W


   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
  

 

  FZL-PAR38-02-22SD Series

• Samsung LED
• Switching Dimmable 
• 22.5W

• AC 100-240 V
• CW / WW
• Beam Angle 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight PAR38-22W

 

 

 

LED Spotlight PAR38-22W


   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
  

 

  FZL-PAR38-02-22TDH Series

• Samsung LED
• TriAC Dimmable
• AC 220 – 240V
• 22.5W
• CW / WW
• Beam Angle 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight PAR38-22W

 

 

LED Spotlight PAR38-22W


   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
  

 

  FZL-PAR38-02-22TDL Series

• Samsung LED
• TriAC Dimmable
• AC 100 – 120V
• 22.5W
• CW / WW
• Beam Angle 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight PAR38-22W

 

 

           

 

 

     LED Spotlights :  PAR38 Series

LED Spotlight PAR38-22W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
  

 

 

FZL-PAR38-03-22 Series

• Cree LED
• Non-Dimmable 
• 22W

• AC 100-240 V
• CW / WW
• Beam Angle :

Clear Cover – 25° / 40° / 60°
Frosted cover – 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight PAR38-22W

 

 

 

LED Spotlight PAR38-22W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

 

FZL-PAR38-03-22SD Series

• Cree LED
• Switching Dimmable 
• 22W

• AC 100-240 V
• CW / WW
• Beam Angle :

Clear Cover – 25° / 40° / 60°
Frosted cover – 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight PAR38-22W

 

 

 

LED Spotlight PAR38-22W


   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

 

  FZL-PAR38-03-22TDH Series

• Cree LED
• TriAC Dimmable 
• AC 220 – 240V
• 22W
• CW / WW
• Beam Angle :

Clear Cover – 25° / 40° / 60°
Frosted cover – 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight PAR38-22W

 

 

LED Spotlight PAR38-22W


   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

 

 

FZL-PAR38-03-22TDL Series

• Cree LED
• TriAC Dimmable 
• AC 100 – 120V
• 22W
• CW / WW
• Beam Angle :

Clear Cover – 25° / 40° / 60°
Frosted cover – 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Spotlight PAR38-22W

 

 

           

 

     LED Bulbs : GU60 Series

LED Bulb GU60-7W


   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

  FZL-GU60-00-07 Series

• Samsung LED
• Non-Dimmable
• 7W

• AC 100-240 V
• CW / WW
• Beam Angle 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Bulb GU60-7W

 

 

 

LED Bulb GU60-7W


   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
  

  FZL-GU60-00-07TDH Series

• Samsung LED
• TriAC Dimmable
• AC 220 – 240V
• 7W
• CW / WW
• Beam Angle 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Bulb GU60-7W

 

 

 

LED Bulb GU60-7W


   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

  FZL-GU60-00-07TDL Series

• Samsung LED
• TriAC Dimmable
• AC 100 – 120V
• 7W
• CW / WW
• Beam Angle 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Bulb GU60-7W

 

 

 

LED Bulb GU60-9W


   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

  FZL-GU60-00-09 Series

• Samsung LED
• Non-Dimmable
• 9W

• AC 100-240 V
• CW / WW
• Beam Angle 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Bulb GU60-9W

 

 


LED Bulb GU60-9W


   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
  

  FZL-GU60-00-09TDH Series

• Samsung LED
• TriAC Dimmable
• AC 220 – 240V
• 9W
• CW / WW
• Beam Angle 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Bulb GU60-9W

 

 

 

LED Bulb GU60-9W


   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

  GU60-00-09TDL Series

• Samsung LED
• TriAC Dimmable
• AC 100 – 120V
• 9W
• CW / WW
• Beam Angle 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Bulb GU60-9W

 

 

 

LED Bulb GU60-12W


   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด

 

  FZL-GU60-00-12 Series

• Samsung LED
• Non-Dimmable
• 12W

• AC 100-240 V
• CW / WW
• Beam Angle 120°

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Bulb GU60-12W

 

 

     

 

 

     LED Bulbs : GU60 Series

LED Bulb GU60-9W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด

 

  FZL-GU60-01-09 Series

• Cree LED
• Non-Dimmable 
• 9W

• AC 100-240 V
• CW / WW
• Beam Angle 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Bulb GU60-9W

 

 

 

LED Bulb GU60-9W  ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด

 

  FZL-GU60-01-09TDH Series

• Cree LED
• TriAC Dimmable
• AC 220 – 240?V
• 9W
• CW / WW
• Beam Angle 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Bulb GU60-9W

 

 

 

LED Bulb GU60-9W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด

 

  FZL-GU60-01-09TDL Series

• Cree LED
• TriAC Dimmable
• AC 100 – 120V
• 9W
• CW / WW
• Beam Angle 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Bulb GU60-9W

 

 

LED Bulb GU60-12W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด

 

  FZL-GU60-01-12 Series

• Cree LED
• Non-Dimmable 
• 12W

• AC 100-240 V
• CW / WW
• Beam Angle 120°

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Bulb GU60-12W

 

 

 

     LED Downlight : DL02-00 Series

LED Downlight DL02-05W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

  FZL-DL02-00-05 Series

• Liteon LED
• 4.5W

• AC 100-240 V
• CW / NW / WW
• Ø83 X 34 (mm)
• CE, FCC Approved (Driver)

 

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Downlight DL02-05W

 

 

 

LED Downlight DL02-05W-TDH   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

  FZL-DL02-00-05 TDH Series

• Liteon LED
• TriAC Dimmable
• AC 220 – 240V
• 4.5W
• CW / NW / WW
• Ø83 X 34 (mm)
• CE, FCC Approved (Driver)

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Downlight DL02-05W

 

 

 

LED Downlight DL02-05W-TDL   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

  FZL-DL02-00-05 TDL Series

• Liteon LED
• TriAC Dimmable
• AC 100 – 120V
• 4.5W
• CW / NW / WW
• Ø83 X 34 (mm)
• CE, FCC Approved (Driver)

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Downlight DL02-05W

 

 

   

 

 

 

 


 

     LED Downlight : DL03-00 Series

LED Downlight DL03-08W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
  

 

  FZL-DL03-00-08 Series

• Liteon LED
• 8W

• AC 100-240 V
• CW / NW / WW
• Ø102 X 32 (mm)
• CE, FCC Approved (Driver)

 

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Downlight DL03-08W

 

 

 

LED Downlight DL03-08W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

  FZL-DL03-00-08 TDH Series

• Liteon LED
• TriAC Dimmable
• AC 220 – 240V
• 8W
• CW / NW / WW
• Ø102 X 32 (mm)
• CE, FCC Approved (Driver)

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Downlight DL03-08W

 

 

 

LED Downlight DL03-08W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
  

 

  FZL-DL03-00-08 TDL Series

• Liteon LED
• TriAC Dimmable
• AC 100 – 120V
• 8W
• CW / NW / WW
• Ø102 X 32 (mm)
• CE, FCC Approved (Driver)

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Downlight DL03-08W

 

 

   

 

 

 

 


 

     LED Downlight : DL04-00 Series

LED Downlight DL04-09W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

  FZL-DL04-00-09 Series

• Liteon LED
• 9W

• AC 100-240 V
• CW / NW / WW
• Ø120 X 33.5 (mm)
• CE, FCC Approved (Driver)

 

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Downlight DL04-09W

 

 

 

LED Downlight DL04-09W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

  FZL-DL04-00-09 TDH Series

• Liteon LED
• TriAC Dimmable
• AC 220 – 240V
• 9W
• CW / NW / WW
• Ø120 X 33.5 (mm)
• CE, FCC Approved (Driver)

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Downlight DL04-09W

 

 

 

 

LED Downlight DL04-09W

   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

  FZL-DL04-00-09 TDL Series

• Liteon LED
• TriAC Dimmable
• AC 100 – 120V
• 9W
• CW / NW / WW
• Ø120 X 33.5 (mm)
• CE, FCC Approved (Driver)

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Downlight DL04-09W

 

 

   

 

 

 

 

 

 

     LED Downlight : DL06-00 Series

LED Downlight DL06-12W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

  FZL-DL06-00-12 Series

• Liteon LED
• 12W

• AC 100-240 V
• CW / NW / WW
• Ø180 X 18 (mm)
• CE, FCC and UL Approved (Driver)

 

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Downlight DL06-12W

 

 

 

LED Downlight DL06-12W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

  FZL-DL06-00-12 TDH Series

• Liteon LED
• TriAC Dimmable
• AC 220 – 240V
• 12W
• CW / NW / WW
• Ø180 X 18 (mm)
• CE, FCC and UL Approved (Driver)

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Downlight DL06-12W

 

 

 

LED Downlight DL06-12W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
  

 

  FZL-DL06-00-12 TDL Series

• Liteon LED
• TriAC Dimmable
• AC 100 – 120V
• 12W
• CW / NW / WW
• Ø180 X 18 (mm)
• CE, FCC and UL Approved (Driver)

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Downlight DL06-12W

 

 

   

 

 

 

 

 

 

     LED Downlight : DL08-00 Series

LED Downlight DL08-22W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
  

 

  FZL-DL08-00-22 Series

• Liteon LED
• 22W

• AC 100-240 V
• CW / NW / WW
• Ø240 X 18 (mm)
• CE, FCC and UL Approved (Driver)

 

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Downlight DL08-22W

 

 

 

LED Downlight DL08-22W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

  FZL-DL08-00-22TDH Series

• Liteon LED
• 22W
• TriAC Dimmable
• AC 220 – 240V
• CW / NW / WW
• Ø240 X 18 (mm)
• CE, FCC and UL Approved (Driver)

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Downlight DL08-22W

 

 

 

LED Downlight DL08-22W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

  FZL-DL08-00-22TDLSeries

• Liteon LED
• 22W
• TriAC Dimmable
• AC 100 – 120V
• CW / NW / WW
• Ø240 X 18 (mm)
• CE, FCC and UL Approved (Driver)

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Downlight DL08-22W

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     LED Downlight : DL06-01 Series

LED Downlight DL06-12W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
  

 

  FZL-DL06-01-12 Series

• Liteon LED
• 12W

• AC 100-240 V
• CW / NW / WW
• Ø160 X 31 (mm)
• CE, FCC and UL Approved (Driver)

 

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Downlight DL06-12W

 

 

 

LED Downlight DL06-12W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

  FZL-DL06-01-12TDH Series

• Liteon LED
• TriAC Dimmable
• AC 220 – 240V
• 12W
• CW / NW / WW
• Ø160 X 31 (mm)
• CE, FCC and UL Approved (Driver)

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Downlight DL06-12W

 

 

 

LED Downlight DL06-12W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
  

  FZL-DL06-01-12TDL Series

• Liteon LED
• TriAC Dimmable
• AC 100 – 120V
• 12W
• CW / NW / WW
• Ø160 X 31 (mm)
• CE, FCC and UL Approved (Driver)

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Downlight DL06-12W

 

 

   

 

 

 

 

 

 

     LED Downlight : DL08-01 Series

LED Downlight DL08-22W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

  FZL-DL08-01-22 Series

• Liteon LED
• 22W

• AC 100-240 V
• CW / NW / WW
• Ø200 X 40 (mm)
• CE, FCC and UL Approved (Driver)

 

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Downlight DL08-22W

 

 

 

LED Downlight DL08-22W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

  FZL-DL08-01-22TDH Series

• Liteon LED
• TriAC Dimmable
• AC 220 – 240V
• 22W
• CW / NW / WW
• Ø200 X 40 (mm)
• CE, FCC and UL Approved (Driver)

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Downlight DL08-22W

 

 

 

LED Downlight DL08-22W   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

  FZL-DL08-01-22TDL Series

• Liteon LED
• TriAC Dimmable
• AC 100 – 120V
• 22W
• CW / NW / WW
• Ø200 X 40 (mm)
• CE, FCC and UL Approved (Driver)

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Downlight DL08-22W

 

 

   

 

 

 

 

 

     LED Panel Light Sries (300 x 300 mm)

LED Panel light PL30-22W

   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
  

  FZL-PL30-00-22 Series

• Liteon LED
• 22W

• AC 100-240 V
• CW / NW / WW
• 295 X 295 X 13 (mm)
• CE

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Panel light PL30-22W

 

 

 

LED Panel light PL30-22W

   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

  FZL-PL30-00-22TDH Series

• Liteon LED
• TriAC Dimmable
• AC 220 – 240V
• 22W
• CW / NW / WW
• 295 X 295 X 13 (mm)
• CE

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Panel light PL30-22W

 

 

 

LED Panel light PL30-22W

   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

  FZL-PL30-00-22TDL Series

• Liteon LED
• TriAC Dimmable
• AC 100 – 120V
• 22W
• CW / NW / WW
• 295 X 295 X 13 (mm)
• CE

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Panel light PL30-22W

 

 

   

 

 

 

 

 

 

     LED Panel Light Sries (600 x 600 mm)

LED Panel light PL60-52W

   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

  FZL-PL60-00-52 Series

• Liteon LED
• 52W

• AC 100-240 V
• CW / NW / WW
• 595 X 595 X 13 (mm)
• CE

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Panel light PL60-52W

 

 

 

LED Panel light PL60-52W

   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

  FZL-PL60-00-52TDH Series

• Liteon LED
• TriAC Dimmable
• AC 220 – 240V
• 52W
• CW / NW / WW
• 595 X 595 X 13 (mm)
• CE

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Panel light PL60-52W

 

 

 

LED Panel light PL60-52W

   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

  FZL-PL60-00-52TDL Series

• Liteon LED
• TriAC Dimmable
• AC 100 – 120V
• 52W
• CW / NW / WW
• 595 X 595 X 13 (mm)
• CE

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Panel light PL60-52W

 

 

   

 

 

 

 

 

 

     LED Panel Light Series (1200 x 300 mm)

LED Panel light PL120-52W

   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

  FZL-PL120-00-52 Series

• Liteon LED
• 52W

• AC 100-240 V
• CW / NW / WW
• 295 X 1195 X 13 (mm)
• CE

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Panel light PL120-52W

 

 

 

LED Panel light PL120-52W

   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

  FZL-PL120-00-52TDH Series

• Liteon LED
• TriAC Dimmable
• AC 220 – 240V
• 52W
• CW / NW / WW
• 295 X 1195 X 13 (mm)
• CE

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Panel light PL120-52W

 

 

 

LED Panel light PL120-52W

   ราคา  : ขั้นต่ำ 10 หลอด
   

 

 

  FZL-PL120-00-52TDL Series

• Liteon LED
• TriAC Dimmable
• AC 100 – 120V
• 52W
• CW / NW / WW
• 295 X 1195 X 13 (mm)
• CE

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED Panel light PL120-52W

 

 

   

 

 

 

 

 

      LED Torches ไฟฉายเอนกประสงค์ (ราคาซื้อขั้นต่ำ 10 กระบอก)

LED BikeTorch

   ราคา  675.00 บาท

750.00 บาท

  Bike Torch : FZL-1300

• 3W
• Up to10 hours
• 140 - 150 Lumens

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED BikeTorch

 

 

 

LED BikeTorch

   ราคา  990.00 บาท

1100.00 บาท

  Bike Torch : FZL-1301

• 3W
• Up to10 hours
• 140 - 150 Lumens
• Multi-functions

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED BikeTorch

 

 

 

LED HikingTorch

   ราคา  1125.00 บาท

1250.00 บาท

  Hiking Torch : FZL-2200

• 3W Cree LED
• Up to 22 hours
• 200 - 220 Lumens

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED HikingTorch

 

 

 

LED SecurityTorch

   ราคา  1350.00 บาท

1500.00 บาท

  Security Torch : FZL-2300

• 3W
• Up to 40 hours
• 160 - 170 Lumens

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED SecurityTorch

 

 

 

LED SecurityTorch

   ราคา  1440.00 บาท

1600.00 บาท

  Security Torch : FZL-2301

• 3W
• Up to 40 hours
• 160 - 170 Lumens

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED SecurityTorch

 

 

 

LED WaterProofTorch

   ราคา  1350.00 บาท

1500.00 บาท

  Water Proof Torch : FZL-2500

• 3W
• Up to 15 hours
• 160 - 170 Lumens

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED WaterProofTorch

 

 

 

LED FlexibleWorkLights

   ราคา  855.00 บาท

950.00 บาท

  LED Flexible Work Light : FZL-3100

• 1W
• Up to 20 hours
• 70 Lumens
• Powerful magnet on the bottom

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED FlexibleWorkLights

 

 

 

LED FlexibleWorkLights

   ราคา  1215.00 บาท

1350.00 บาท

  LED Flexible Work Light : FZL-3200

• 3W
• Up to 15 hours
• 140 - 150 Lumens
• Powerful magnet on the bottom

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED FlexibleWorkLights

 

 

 

LED HeadLight

   ราคา  1035.00 บาท

1150.00 บาท

  Head Light : FZL-4100

• 3W
• Up to 25 hours
• 140 - 150 Lumens
• 5 functions

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED HeadLight

 

 

 

LED HeadLight

   ราคา  585.00 บาท

650.00 บาท

  Head Light : FZL-4200

• 1W
• Up to 25 hours
• 70 Lumens

 

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม LED HeadLight

 

 

 
ประกาศรับสมัครตัวแทนขายส่วนภูมิภาค

ด่วน!! รับจำนวนจำกัด สำหรับบริษัท ห้างร้านที่ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลอดแอลอีดี "FZLED" ในระดับภูมิภาคขณะนี้ FZLED (Thailand) เปิดรับสมัครตัวแทนเพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย หากสนใจดูรายละเอียดสินค้าที่นี่ หรือสามารถโทรสอบถามได้โดยตรงที่ 089-411 5900 สามารถติดต่อผ่านหน้าเว็บเพจ (ติดต่อขอทราบรายละเอียด)

 

 

 


สร้างความแตกต่างกับไลฟ์สไตล์ในแบบของคุณ...ด้วยหลอดไฟแอลอีดีชั้นแนวหน้าคุณภาพระดับ World class.

รายละเีอียดสินค้าหลอดแอลอีดีเพิ่มเติม FZLED All Productsกับรูปแบบที่ลงตัว หลากหลายดีไซด์มีเอกลักษณ์เฉพาะของ FZLED
>> LED Tubes หลอดไฟประหยัดพลังงานที่สามารถติดตั้งแทน หลอดที่มีอยู่เดิมตามบ้านเรือน หรือ อาคารสำนักงานทั่วไปอายุการใช้งานยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง


>> LED Spotlights , LED Panel Light , LED Down Light และ LED Bulbs เหมาะสำหรับตกแต่งภายในกับงานสถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้น ความหรูหราเฉพาะตัวอย่างมีระดับ ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบสนองในทุกความต้องการ

>> LED Torches ไฟฉายเอนกประสงค์ประสิทธิภาพความสว่างสูงออกแบบสำหรับพกพาสะดวก

หรือสวมใส่บนศรีษะ กับการใช้พลังงานจากถ่านไฟฉาย AAA หรือ AA อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องกังวลกับการต้องชาร์ทแบบเตอรี่ ไม่ต้องแบบรับน้ำหนักเวลาใช้งานเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้น

Contact Information

FreezingLED (Thailand)
18/75 Rakthaya Town, Moo. 7
T. Klong Suan Phlu, Ayutthaya,
Thailand. (13000)
Tel : +668 9411-5900
Fax : -
E-mail: Sales@fzled-thai.com

Our Headquarter

FZtech Inc. [ Taiwan ]
FZLED. [ Taiwan ]

Address.
7F-3, No.498, BanNan Rd., ZhongHe Dist., New Taipei City,
Taiwan, 235, R.O.C
Tel
+886 2 2228-7885
Fax +886 2 2228-8938         

FZled footer
Flash Templates | Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | CSS